Olle Strandberg

English Svenska contact

Olle Strandberg is a Swedish contemporary circus director and artist. The internationally recognized performances Undermän and Underart have been performed over 500 times for a world-wide audience. His last show, Under, had just finished touring. In parallel with his work as director, Olle explores circus in the air space, through productivity methodologies and on blockchain.

English Svenska contact

Olle Strandberg är en samtida cirkusregissör och artist. Hans internationellt erkända föreställningar Undermän och Underart har spelat över 500 gånger för en världsomspännande publik. Premiären av den sista delen i hans trilogi, Under , har precis spelat klart. Parallellt med sitt arbete som regissör arbetar Olle med cirkus i luftrummet, genom produktivitetsmetodiker och på blockchain.

Contact / Kontakt

Saloranta & de Vylder

Webpage