Olle Strandberg

English Svenska contact

Olle Strandberg is a Swedish contemporary circus director and artist. The internationally recognized performances Undermän, Underart and Under have been performed over 500 times for a world-wide audience.

In parallel with his work as director, Olle explores circus in the air space, through productivity methodologies and on Blockchain/Distributed Ledger Technologies.

English Svenska contact

Olle Strandberg är en samtida cirkusregissör och artist. Hans internationellt erkända föreställningar Undermän, Underart och Under har spelat över 500 gånger för en världsomspännande publik.

Parallellt med sitt arbete som regissör arbetar Olle med cirkus i luftrummet, genom produktivitetsmetodiker och på Blockchain.

Contact / Kontakt

Saloranta & de Vylder's Webpage